Femilieberichten in et Stellingwarfs


Riegelmaotig wo地 wi男 vraogd om hulpe bi男 et schrieven van een tekst in et Stellingwarfs, bi男 et maeken van een opschrift, bi男 et bedaenken van een naeme in et Stellingwarfs of bi男 et opstellen van een femiliebericht in et Stellingwarfs. Et is hiel goed dat zoks gebeurt. De Stellingwarver Schrieversronte bestaot as instelling ok om meensken bi男 zok soorte van dingen te helpen. En wi男 helpen jim graeg, dat blief d池 mar niet lange over piekeren. Bel of mail oons dus, oons tillefoonnommer is 0516-451108. Om te mailen kuj' hier an de linkerkaante 'kontakt maeken' anklikken.


Taelhulp veur et schrieven


We geven hiernao veur et schrieven in et algemien twaelf punten van ommedaenken:

1. Schrief de klaanken ao (slaopen) en ae (waeter) op die meniere, dus mit de a veurop. Dit bin hiele gewone dingen die vaasteliggen. Ie kun zokke ienvooldige dingen makkelik vienen in et spellingboekien Hoe schrijf je 稚 Stellingwerfs?
De ao wodt dus de heldere ao-klaank mit bedoeld zoas in slaopen. De oo is hiel wat aanders. In et woord aovend ('avond') hej' dus de heldere klaank krek as in slaopen. In 'De Ovend' (betekenis: 'oven', uutspraoke: [oobmt]) zeg en schrief ie dus een o, gien ao!

2. De warkwoorden bin veur veul meensken niet altied makkelik. Mit de d痴 en t痴 gaot et mit dezelde regels as in et Nederlaans. Dus: hi男 wodt, hi男 wodde. Dat hoolt ok in dat as een warkwoord zels gien d het, d池 ok gien twie d痴 in kommen kunnen. Een veurbeeld. Et warkwoord is branen. Daor zit gien d in, en dan wodt de verleden tied dus braande. De tegenwoordige tied krigt dan alliend een t, dus hi男 braant. Dat gaot ok op veur bi男veurbeeld holen: hi男 hoolt. Et warkwoord holen het ommes ok gien d. Ok over disse kwesties kuj veul vienen in et spellingboekien Hoe schrijf je 稚 Stellingwerfs?

3. In et Nederlaans hebben flink wat warkwoorden in de verleden tied een aandere klinker, zoas in 礎ieden-bood. Dat het et Stellingwarfs ok, zoas in bieden-beud. Mar et Stellingwarfs het ok in de tegenwoordige tied nogal es een aandere klinker. Dat is bi男 de woorden hi男, zi男, et, dus in et inkelvoold. Dus: hi男 bdt 蘇ij biedt, hi男 blift 蘇ij blijft en zo wat henne. Die vormen kuj ok allemaol makkelik vienen in et spellingboekien (aachterin).

4. Krek as in et Nederlaans schrieven we een lange klinker mit ien teken, as hi男 in een eupen lettergrepe staot. Dus lopen, huzen en zo. Mar dat moet dan ok in et verkleinwoord. Dus naost huus schrief ie husien, naost boot schrief ie botien.

5. Rontien, woortien, retien schrieven we en gien rondtien, woordien, of reedtien of zo.

6. We schrieven pennegien, maegien, en gien pennechien, maechien of zo.

7. We schrieven kuwwe 遡unnen we, awwe 疎ls we en gien ku蜘e, wi蜘e. Mar nao een lange klinker schrieven we gien dubbel mitklinkerteken. Dus: lao蜘e 鼠aten we, wee蜘e 層eten we en zo bin goed, mar verkeerd bin laowwe, weewwe of zo. Ok schrieven we moe蜘e, krie蜘e en gien moewwe, kriewwe, want de klinkers oe en ie tellen as lange klinkers.

8. Wanneer schrief ie een woord an mekeer, wanneer van mekeer? Daor geft et spellingboekien gien uutsluutsel over. Ie kun veur dat perbleem et beste in et Stellingwarfs Woordeboek kieken. Trouwens veur hiel veul dingen kuj dat goed doen. Zoas aj weten willen aj een bepaold woord bruken kunnen op 弾 meniere daj daenken. Of aj weten willen as d池 een uutdrokking is mit een bepaold woord, en gao mar deur.
De kombinaosies 租池 tegen, 租池 in en zo wo地 altied los schreven. 禅egen, 訴n en zo die in die kombinaosies zitten wo地 ok haost altied los schreven van et warkwoord dat d池 op volgt.

9. Wor niet ongeduldig en geef de tael d'r niet de schuld van as et even niet wil. Dat zeg ie ok niet aj Nederlaans of Engels leren... Doe mar kalm. Lees vaeke in et Stellingwarfs, praot en schrief et vaeke. Dat helpt. Bi男 stokkies en beties wodt et vanzels beter.

10. Schrief disse zoas et hier staot, niet mit zz!

11. Et boek Hoe schrijf je 稚 Stellingwerfs? kan je hiel goed helpen, echt waor. Zuuk et op op oonze webstee stellingplus.nl, > e-learning. En et Stellingwarfs Woordeboek, mit zien duzenden en duzenden woorden en gegevens is een top-bron! Et is Stellingwarfs-Nederlaans. Een kottere uutvoering d'r van is et Stellingwarfs - Nederlands Verklarend Handwoordenboek. Et kost euro 12.50 en wodt deur de Stellingwarver Schrieversronte uutgeven. Ie kun et ommenocht inzien en evenueel daelelaeden - allienig veur priv-gebruuk - deur dit an te klikken:
www.stellingplus.nl

(anpast 05-01-2012)