Links

Een webstee om meensken an te vieteren om (meer) mit et Stellingwarfs an de gang te wezen.
www.stellingplus.nl

Over de Stellingwarver kleinkeunstener Jan Oosterhof:
www.jan-oosterhof.nl

Over de Stellingwarver geschiedenis: www.stellingwerven.dds.nl

Over et Nedersaksisch in et algemien: www.sont.nl. Dat is de koepelorgenisaosie SONT, de Streektaelorgenisaosies Nedersaksisch Taelgebied.

Over et Nedersaksisch/Nederduuts in Duutslaand: www.ins-bremen.de

Over et Sallaans, et West-Overiessels, et Stellingwarfs van Stienwiekerlaand:
www.ijsselacademie.nl

Over et Drents oftewel et Nedersaksisch van Drenthe:

www.huusvandetaol.nl

Over et Grunnings:

www.huisvandegroningercultuur.nl
www.grunnegertoal.nl


Over et Aachterhoeks en Liemers:

www.staringinstituut.nl


Over et Twents:

www.ijsselacademie.nl en deurklikken naor Twentehoes

Laeste wieziging: 16 juli 2021