bestuur en vri'jwilligers

De volgende meensken bin mit mekeer et bestuur van de Stellingwarver Schrieversronte:

Veurzitter: Vakketure
Siktaoris: Hendrik Fokkema
Ponghoolder: Gerda Hoogeveen

Leden:

Jan Baas
Peter Riksma
Jan Russchen
Hans Salverda

(laeste wieziging van disse bladziede: 6 augustus 2016)